FLORJANčIč JOžE

ROJSTVO IN ŽIVLJENJE

Jože Florjančič

politik

Datum rojstva 9. 1. 1935
Država rojstva Slovenija

Dodatne povezave:

Smrt

Datum smrti 14. 4. 2018
Pokopališče Dobrava, Maribor, Slovenija
GPS koordinati pokopališča 46.519743, 15.695770

Podrobnosti:
po osrednji poti skozi pokopališče do križa, grob je prvi levo v zadnji vrsti pred križem. Dokaj točni GPS koordinati groba sta 46.517558, 15.695907.

Povzetek z Wikipedije

Leta 1977 je diplomiral na Višji ekonomsko-komercialni šoli v Mariboru. Kot politik je bil med drugim sekretar Občinskega komiteja ZKS Maribor-Tezno (1963-1966), predsednik odbora za družbenoekonomske odnose Skupščine Socialistične republike Slovenije (1969-1972), sekretar Mestnega komiteja ZKS Maribor (1977-1980), podpredsednik izvršnega sveta Skupščine SRS (do 1982), nato do 1983 zvezni sekretar za finance v zveznem izvšnem svetu v Beogradu. [1] Od 1983 je bil generalni direktor podjetja Hidromontaža v Mariboru. Bil je predsednik odbora za izgradnjo RTV-centra v Mariboru ...

Avtor prispevka: Janez, objavljeno 16. 6. 2018

Slike groba

Lokacija pokopališča

© 2018 Janez Stare & Jure Pesko | Vse pravice pridržane