KOMEL ANDREJ

ROJSTVO IN ŽIVLJENJE

Andrej Komel
(pl. Sočebran)

častnik, utemeljitelj slovenskega vojaškega izrazja

Datum rojstva 3. 10. 1829
Država rojstva Slovenija

Dodatne povezave:

Delo, nagrade, priznanja, ...
Bojna služba, raztreseno vojevanje, nova puška in slovensko-nemški in nemško-slovenski slovarček s 4 podobami (Felddienst, zerstreute Fechtart, das neue Gewehr und das slovenisch-deutsche u. deutsch-slovenische Wörterverzeichniss mit 4 Abbildubngen) (CD, 2004)
Nova puška : kratki in lahkoumevni poduk v orožji po vprašanjih in odgovorih za cesar. kralj. vojake = Das neue Gewehr : kurze und leichtfasslich Belehrung im Gewehrwesen in Fragen und Antworten für die k. k. Soldaten
Puška repetirka = (Repetier-Gewehr) : v vprašanjih in odgovorih s slovarčkom cesarskim in kraljevim vojakom v pouk (1891)
Službovnik za cesarsko in kraljevo vojsko. = (Dienst-Reglement). Tretji del : Pehota in lovska četa (1890)
Organizacija vojstva cesarskim in kraljevskim vojakom v poduk v vprašanjih in odgovorih = Heeres-Organisation zur Belehrung des kais. und königl. Soldaten in Fragen und Antworten (1890)
Eid und Kriegs-Artikel = Prisega in vojni členi (!889)
Kurzgefaßte praktische Grammatik der slovenischen Sprache für Deutsche mit besonderer Berücksichtigung der Militär-Terminologie in den angewendeten Beispielen : nebst slovenisch=deutschem und deutsch=slovenischem Wörterverzeichnis (1887)
Osnova vojstva cesarskim i kraljevskim vojakom v pouk v vprašanjih i odgovorih = Heeres-Organisation zur Belehrung der k. und k. Soldaten in Fragen und Antworten : slovenisch-deutsch (1884)
Werndl-ova puška : kratko i lehkoumevno poučilo v orožji po vprašanjih i odgovorih za peštvo i lovsko četo cesarskega i kraljevskega vojstva = Das Werndl Gewehr : kurze und leichtfassliche Belehrung im Waffenwessen in Fragen und Antworten für die Infanterie und die Jäger-Truppe des k. k. Heeres : slovenisch-deutsch (1883)
Kratek pouk o zemljišči slovensko-nemški ces. kr. slovenskim vojakom v uporabo po vprašanjih i odgovorih = Auszug aus der Terrainlehre slovenisch und deutsch zum Gebrauche für die k. k. Soldaten slovenischer Nationalität in Fragen und Antworten (1883)

Smrt

Datum smrti 12. 11. 1892
Pokopališče St. Peter-Stadtfriedhof, Graz; Mestno pokopališče sv. Petra, Gradec, Avstrija
GPS koordinati pokopališča 47.062947, 15.462449

Podrobnosti:
Leži v aleji, ki vodi od glavnega vhoda (Petersgasse 67) ob desni strani zidu, štev. groba A70

Opomba:
na zadnji sliki je lokacija Komelovega groba na pokopališču (na sredini med številkama 8 in 5), grob je bil na novo postavljen in posvečen julija 2018

Povzetek z Wikipedije

Andrej Komel, utemeljitelj slovenskega vojaškega izrazja, se je rodil v družini z dvanajstimi otroki očetu kovaču in manjšemu posestniku Antonu Komelu. V Gorici je končal ljudsko šolo in leta 1848 dva razreda učiteljišča, ter se istočasno pri frančiškanih v samostanu Kostanjevica učil igrati na klavir. Dobil je službo organista v župnijski cerkvi v Solkanu in bil leta 1848 poklican k vojakom. Služboval je v raznih krajih in januarja 1851 postal polkovni kadet, leta 1858 pa poročnik II. razreda. V poročnika je napredoval 1864, ter bil 1868 premeščen v Celovec h koroškemu p ...

Avtor prispevka: Kasilda, objavljeno 10. 12. 2018

Slike groba

Lokacija pokopališča

© 2019 Janez Stare & Jure Pesko | Vse pravice pridržane