RUDOLF JANKO

ROJSTVO IN ŽIVLJENJE

Janko Rudolf

narodni heroj

Datum rojstva 23. 7. 1914
Država rojstva Slovenija

Dodatne povezave:

Smrt

Datum smrti 4. 2. 1997
Pokopališče Žale, Ljubljana, Slovenija
GPS koordinati pokopališča 46.0667443, 14.5266372

Podrobnosti:
Žale B, Oddelek 68, Vrsta 4, Grob 11

Povzetek z Wikipedije

Leta 1941 je vstopil v NOB in bil sprejet v Komunistično partijo Slovenije (KPS). Aprila 1942 se je umaknil v ilegalo in postal član rajonskega komiteja KPS Bežigrad, junija pa še član rajonskega komiteja KPS Vič. Poleti 1942 je odšel k partizanom, kjer je bil četni komisar Dolomitskega odreda, nato v Šercerjevo brigado, kjer je decembra 1942 postal namestnik politkomisarja bataljona, maja 1943 komisar bataljona, julija 1943 komisar brigade. Septembra 1943 je na Golem nad Igom ustanovil 10. Slovensko narodnoosvobodilno udarno brigado "Ljubljanska" (SNOB) ter bil njen komisar do decemb ...

Avtor prispevka: Janez, objavljeno 12. 10. 2014

Slike groba

Lokacija pokopališča

© 2019 Janez Stare & Jure Pesko | Vse pravice pridržane