SLODNJAK ANTON

ROJSTVO IN ŽIVLJENJE

akademik
Anton Slodnjak

literarni zgodovinar

Datum rojstva 13. 6. 1899
Država rojstva Slovenija

Dodatne povezave:

Smrt

Datum smrti 13. 3. 1983
Pokopališče Žale, Ljubljana, Slovenija
GPS koordinati pokopališča 46.0667443, 14.5266372

Podrobnosti:
Žale B, oddelek 61, vrsta 25, grob 1

Povzetek z Wikipedije

Slodnjak je bil redni član Slovenske akademije znanosti in umetnosti (SAZU) od leta 1967 in dopisni član jugoslovanske akademije (JAZU) v Zagrebu ter izredni profesor na Univerzi v Zagrebu do leta 1950, ko se je vrnil v Ljubljano in na slavistiki Filozofske fakultete predaval kot redni profesor Slovensko književnost 19. stoletja do upokojitve leta 1959. Življenje

Avtor prispevka: Janez, objavljeno 30. 7. 2014

Slike groba

Lokacija pokopališča

© 2023 Janez Stare & Jure Pesko | Vse pravice pridržane