Iščemo podrobnosti | Slovenski grobovi

Vsebine : Iščemo podrobnosti

Tanja Poberžnik, igralka, sodnica, umrla oktobra letos, iščemo podatek o lokaciji groba

Ivan Ivačič (1929—1984), znameniti kuhar, iščemo podatek o lokaciji groba

Vesna Rožič, šahistka, * 23. marec 1987, † 23. avgust 2013, iščemo podatek o lokaciji groba

Rado Nakrst, (1906—1987), gledališki igralec, iščemo podatek o lokaciji groba (predvidoma pokopan v Trstu)

Jovan Vesel – Koseski, iščemo podatek o lokaciji groba (predvidoma pokopan v Trstu)

Pavle Merku, akademik, (predvidoma pokopan v Trstu)

Roman Kenk, 1898 – 1988, akademik, zoolog, ZDA? Washington?

Stanko Grafenauer, akademik, 1922 – 2010, ?

Ludvik Olas, 1930 – 2002, geograf, Murska Sobota?

Jaroslav Šašel, akademik, arheolog,umrl 1988

Janez Stanonik, akademik, jezikoslovec, umrl 2014

Ali Raner, igralec, umrl 2012,  iščemo podatek o lokaciji groba (Nemčija?)

Vatroslav Oblak, jezikoslovec, 1864 - 1896, pokopan na okoliškem pokopališču v Celju, morda kdo ve, če nagrobnik še obstaja?

Iščemo kakšen zapis (v reviji, časopisu...) o Albertu Paplerju.

Nekateri grobovi nimajo portretnih slik. Če morda najdete katero od manjkajočih, se priporočamo!

Nekateri zapisi nimajo točnih datumov rojstev ali smrti in so zaokroženi na mesec ali leto. Če imate kakšen natančen podatek, ki manjka, prosimo sporočite!


© 2018 Janez Stare & Jure Pesko | Vse pravice pridržane